V Magazine, 2016

Lara Stone, shot by Mario Testino