V Magazine, 2016

Amber Valletta shot by Mario Testino